ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์

\"\"

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK