ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่มีผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติการสอนด้านพยาบาลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ต้องเตรียมมาในวันสอบ

ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่มีผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
และสอบภาคปฏิบัติการสอนด้านพยาบาลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
ต้องเตรียมมาในวันสอบ

\"\"

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK