ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 2 อัตรา 11,500 บาท

  • วันเวลารับสมัคร: 26 กันยายน 2562 ถึง 4 ตุลาคม 2562 
    สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี 12110 โทร. 0 2549 3123 ในเวลาราชการ
  • วันสอบคัดเลือก: 7 ตุลาคม 2562 (ตั้งแต่เวลา 09.00 น.)
  • ประกาศผลสอบ: 10 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 2549 3123 และทาง https://nurse.rmutt.ac.th
  • รายงานตัวปฏิบัติงาน : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เวลา 08.00 น.)

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK