รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (พนักงานบริการทั่วไป)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา 11,500 บาท

  • วันเวลารับสมัคร: 1-10 กรกฎาคม 2562
    สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี 12110 โทร. 0 2549 3122
  • วันสอบคัดเลือก: 11 กรกฎาคม 2562 09.00 น.
  • ประกาศผลสอบ: 12 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ 0 2549 3122 และทาง https://nurse.rmutt.ac.th

\"\" \"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK