ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศึกษา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์
  • เข้าศึกษาวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ส่งเอกสารเพื่อรับสิทธิ์กองทุน

  • วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK