ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
 • สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2562
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 เทอม
 • มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
 2. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 3. ใบแสดงผลการเรียน (6 เทอม) ตัวจริง พร้อมสำเนา
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

กำหนดการ

 • สมัครด้วยตนเอง วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศึกษา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์
 • เข้าศึกษาวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

สอบถามข้อมูล: โทร.0 2549 3310, 094 251 7688 Line ID anusornaof

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมภาษณ์
\"\"

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK