โครงการทัศนศึกษาตามเส้นทางคำสอนพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมอริยสัจสี่เพื่อการดำรงชีวิต

โครงการทัศนศึกษาตามเส้นทางคำสอนพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมอริยสัจสี่เพื่อการดำรงชีวิต
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK