ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

แนวทางปฏิบัติ

 1. ส่งผลแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ในวันย้ายเข้าหอพัก (22 มิถุนายน 2562)
 2. เตรียมเอกสารสำคัญ สำหรับกู้กองทุน
  • หนังสือรับรองรายได้ผู้ปกครองพร้อมสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ โดยบัตรไม่หมดอายุ (เจ้าหน้าที่รัฐเซ็นรับรอง)โหลดแบบฟอร์ม สำหรับผู้เคยกู้ กยศ, สำหรับผู้ไม่เคยกู้กองทุน หรือเคยกู้ กรอ
  • ภาพถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (เจ้าหน้าที่รัฐเซ็นรับรอง) โหลดแบบฟอร์ม 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง
  • กรณีที่พ่อ-แม่ แยกทาง หรือผู้ปกครองไม่ใช่พ่อแม่ ให้ใช้หนังสือรับรองสถานภาพ (เจ้าหน้าที่รัฐเซ็นรับรอง) โหลดแบบฟอร์ม
  • กรอกข้อมูล เพื่อแบ่งชำระค่าลงทะเบียน แบบคำร้องทั่วไป รข.01 โหลดแบบฟอร์ม ส่งตามรายละเอียดตามไฟล์แนบ
 3. จัดซื้อเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ชุดเครื่องแบบปกติและเครื่องแบบในงานพิธี ตามเอกสารแนบ หรือสามารถจัดซื้อได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี กำหนดการจัดจำหน่าย 

กำหนดการดำเนินการ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 มิถุนายน 2562
 • รายงานตัว ขึ้นทะเบียน/บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ 20– 24 มิถุนายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
 • ลงทะเบียนเพื่อกู้ยืม ตั้งแต่บัดนี้-24 มิถุนายน 2562 ได้ที่ ผ่านเว็บไซต์ e-Studentloan
 • ชำระค่าหอพัก จำนวน 24,000 บาท ต่อปีการศึกษา ที่หมายเลขบัญชี 946-0-45773-3 ชื่อบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2562
 • เข้าหอพัก 22 มิถุนายน 2562 08.30 -16.00 น. จับคู่เลือกห้อง ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์
 • ส่งเอกสารเพื่อกู้ยืม 23 มิถุนายน 2562
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 24 มิถุนายน 2562
 • เปิดภาคการศึกษา 24 มิถุนายน 2562
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2549 3310
 • กำหนดการ: การสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK