ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

แนวทางปฏิบัติ

 1. ส่งผลแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ในวันย้ายเข้าหอพัก (22 มิถุนายน 2562)
 2. เตรียมเอกสารสำคัญ สำหรับกู้กองทุน
 3. จัดซื้อเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ชุดเครื่องแบบปกติและเครื่องแบบในงานพิธี ตามเอกสารแนบ หรือสามารถจัดซื้อได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี กำหนดการจัดจำหน่าย 

กำหนดการดำเนินการ

 • ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มิถุนายน 2562
 • ยืนยันสิทธิ์ 17-18 มิถุนายน 2562 ในระบบ https://student.mytcas.com/th
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 มิถุนายน 2562
 • รายงานตัว บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ 20– 24 มิถุนายน 2562 ผ่านเว็บไซต์http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
 • ลงทะเบียนเพื่อกู้ยืม ตั้งแต่บัดนี้-24 มิถุนายน 2562 ได้ที่ เว็บไซต์ e-Studentloan
 • ชำระค่าหอพัก จำนวน 24,000 บาท ต่อปีการศึกษา ที่หมายเลขบัญชี 946-0-45773-3 ชื่อบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2562
 • เข้าหอพัก 22 มิถุนายน 2562 08.00 -16.00 น. จับคู่เลือกห้อง ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์
 • ส่งเอกสารเพื่อกู้ยืม 23 มิถุนายน 2562
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 24 มิถุนายน 2562
 • เปิดภาคการศึกษา 24 มิถุนายน 2562
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2549 3310
 • กำหนดการ: การสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK