ขอแสดงความยินดีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา2562

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา2562
นางสาวรสสุคนธ์ จงรักษ์
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562
เนื่องใน พิธีไหว้ครู 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

แชร์ไปยัง FACEBOOK