กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ชั้นปีที่ 2 ขั้นไป)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2 : 20 – 21 มิถุนายน 2562
ชำระค่าลงทะเบียนเรียน : 2 – 8 กรกฎาคม 2562
ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 : คลิก

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนด้วยระบบ RMUTT Student Smart Service
ผู้ใช้ android , ผู้ใช้ IOS หรือ
ผ่าน เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี หัวข้อ ระบบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบรายวิชาสำหรับการลงทะเบียน คลิก
\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK