ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS3 (รับตรงร่วมกัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562 TCAS3 (รับตรงร่วมกัน)

  • บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 17 – 28 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • ส่งเอกสารสำหรับผู้ที่มีความประสงค์แบ่งชำระค่าลงทะเบียน,ค่าบำรุงการศึกษา 17 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949
  • อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 17-28 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • สละสิทธิ์ 17-18 พฤษภาคม 2562 https://student.mytcas.com/th
  • ชำระค่าหอพัก จำนวน 24,000 บาท ต่อปีการศึกษา ที่หมายเลขบัญชี 946-0-45773-3 ชื่อบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2562
  • ลงทะเบียนเพื่อกู้ยืมได้ที่ เว็บไซต์ e-Studentloan
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 12 มิถุนายน 2562
  • เปิดภาคการศึกษา 24 มิถนายน 2562
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2549 3310

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK