กิจกรรมสานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่

กิจกรรมสานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่
ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมสานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ ณ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน(พล.ปตอ.) เกียกกาย
31 พฤษภาคม 2562 

แชร์ไปยัง FACEBOOK