พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2562 ณ หอพระพุทธพิริยมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK