ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เมษายน 2562
  • ยืนยันสิทธิ์ 24-25 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์
  • สละสิทธิ์ 26-27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์
  • บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์
  • ติดต่อขอกู้กองทุน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ตามข้อมูลทาง https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949
  • อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562  ผ่านเว็บไซต์
  • เปิดภาคการศึกษา 24 มิถนายน 2561

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK