ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

  • บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • ส่งเอกสารสำหรับผู้ที่มีความประสงค์แบ่งชำระค่าลงทะเบียน,ค่าบำรุงการศึกษา 5-10 กุมภาพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949
  • อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 18-30 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์https://oreg.rmutt.ac.th/
  • ชำระค่าหอพัก จำนวน 24,000 บาท ต่อปีการศึกษา ที่หมายเลขบัญชี 946-0-45773-3 ชื่อบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • ติดตามประกาศการลงทะเบียนเพื่อกู้ยืมได้ที่ เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2561
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 12 มิถุนายน 2562
  • เปิดภาคการศึกษา 24 มิถนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK