ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้ง อันดับที่ 1

นางสาววชิราภรณ์ โทษาธรรม

นายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

\"\"
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
แชร์ไปยัง FACEBOOK