ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS1\’62

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS1 (PORTFOLIO) ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2562
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK