ขอแสดงความยินดีกับ อ.ทิฆัมพร มัจฉาชีพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติดีเด่น (Hands On)

ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ทิฆัมพร มัจฉาชีพ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติดีเด่น (Hands On)
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

แชร์ไปยัง FACEBOOK