กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศการเตรียมจัดทำกระทง
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK