ตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่3

\"\"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการจัด ตรวจสุขภาพ ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการ ตรวจสุขภาพ เมื่อครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

รวมทั้งนักศึกษาที่เรียกเพิ่มเติม โดยกำหนดจัด ตรวจสุขภาพ ให้กับนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง (รอบเก็บตก) ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยฯ

แชร์ไปยัง FACEBOOK