ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561

\"\"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561

ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561
ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561
เข้าหอพัก 19 มิ.ย.2561
เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561

TCAS3
\"\"

TCAS5
\"\"

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK