บริการวิชาการ:ส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันนิ้วล็อก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ให้บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย แก่ชมรมผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันนิ้วล็อก
ณ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2561

แชร์ไปยัง FACEBOOK