ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ TCAS 2

\"\"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ TCAS 2

  1. ทำประวัตินักศึกษา 25 เม.ย.-10 พ.ค.61
  2. ชำระค่าลงทะเบียน 25 เม.ย.-10 พ.ค.61
  3. ยืนยันสิทธิ์ Clearing house 3 – 6 พค.61
  4. ดูชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 พ.ค 61
  5. ส่งใบขึ้นทะเบียน/ทำบัตรนศ./ตรวจสุขภาพ 12 พ.ค.2561

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS2

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK