คณบดีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร วัดปัญญานันทาราม

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตาจารย์ สุนทรี ภานุทัต
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร วัดปัญญานันทาราม

แชร์ไปยัง FACEBOOK