ตรวจสอบและติดต่อประสานงาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร

ตรวจสอบและติดต่อประสานงาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 45
\”ราชมงคลธัญบุรีเกมส์\”
เพื่อให้เป็นมาตรฐาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อาหารสะอาด รสชาติอร่อย  clean food good taste

แชร์ไปยัง FACEBOOK