พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ลานอนันตรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK