ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ราชมงคลสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๕

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ราชมงคลสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๕

แชร์ไปยัง FACEBOOK