แผนการจัดการเรียนการสอนรายปี

ตารางฝึกปฏิบัติ

NameSizeHits
NameSizeHits
2565 12616407 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น131.8 KiB17
2565 12616406 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน206.4 KiB6
2565 12515404 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2144.4 KiB7
2565 12515303 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1155.8 KiB5
2565 12414404 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช817.8 KiB6
2565 12313406 ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต274.2 KiB10
2565 12313305 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน168.3 KiB19
2565 12313305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2125.7 KiB6
2565 12313304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1133.0 KiB5
2565 12212302 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น334.0 KiB16
2565 12111415 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล324.2 KiB8
2564 12313305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2300.6 KiB5
2564 12212302 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น370.8 KiB9
2564 12111211 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน135.5 KiB14

แหล่งฝึกปฏิบัติ