สถิติเกี่ยวกับรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 รอบดังนี้

 • TCAS2 โควตา
  • โรงเรียนเขตพื้นที่ภาคกลาง 21 จังหวัด และโรงเรียน MOU กับมหาวิทยาลัย
   • ผู้สมัคร 461 ราย
   • ผู้ผ่านการคัดเลือก 27 ราย
 • TCAS3 แอดมิชชั่น
  • โรงเรียนทั่วประเทศ สมัครผ่านระบบ TCAS โดย ทปอ.
   • ผู้สมัคร 1,846 ราย
   • ผู้ผ่านการคัดเลือก 42 ราย
 • TCAS4 รับตรงอิสระ
  • โรงเรียนทั่วประเทศ สมัครตรงผ่านมหาวิยาลัย
   • ผู้สมัคร 461 ราย
   • ผู้ผ่านการคัดเลือก 51 ราย

ด้านการประชาสัมพันธ์