ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Wiparat Srikruea

High Voc. Cert.(human resource management)

พนักงานห้องปฏิบัติการพยาบาล

ประวัติการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 2559

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561 – ปัจจุบัน พนักงานห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2555 – 2560 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพ ในเครือโรงพยาบาลพญาไท

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ