ข้อมูลและผลงานวิชาการ

ภาวินี ฟุ้งเฟื่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  •  

ประสบการณ์การทำงาน

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ