ข้อมูลและผลงานวิชาการ

ทิพย์นิภา ยะตะโคตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ