ข้อมูลและผลงานวิชาการ

ทัศนีย์ ชลวิถี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • – มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

  • นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ