ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

Faculty of NursingRajamangala University of Technology Thanyaburi 
39 Moo1, Rangsit-Nakhonnayok Rd. khlong Hok, khlong luang Pathum Thani 12110

 • สายตรงคณบดี: 02-549-3111
 • งานสารบรรณ : 02-549-3123
 • งานพัฒนาหลักสูตร : 02-549-3103
 • งานกิจการนักศึกษา : 02-549-3108
 • งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ : 02-549-3109
 • งานบุคลากรและงานแผน : 02-549-3119
 • รับเข้านักศึกษาใหม่ : 02-549-3109
 • งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ : 02-549-3120
 • งานการเงิน 1 : 02-549-3122
 • งานการเงิน 2 : 02-549-3107
 • งานพัสดุ : 02-549-3110
 • E-mail : Nursing@rmutt.ac.th

สนามบินสุวรรณภูมิ – มทร.ธัญบุรี 

 • รถโดยสารประจำทาง 

  • รถโดยสารประจำทาง ปอ. 554 เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – รังสิต (ถนนรามอินทรา) ให้บริการตลอด 24 ชม.รถออกทุกๆ 30 นาที อัตราค่าโดยสาร 24-35 บาท

  • รถโดยสารประจำทาง ปอ. 555 เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – รังสิต (ทางด่วนพระราม9) ให้บริการทุกวัน เที่ยวแรก 04.30 เที่ยวสุดท้าย 01.30 น. รถออกทุกๆ 30 นาที (จำนวน 15 คัน/วัน)  ค่าโดยสาร 24-35 บาท *หมายเหตุ ผู้โดยสารจะต้องลงรถที่ศูนย์การค้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต แล้วต่อรถมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • Taxi Meter ระยะทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 50 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 365-400 บาท โดยประมาณ

อนุสาวรีย์ชัยฯ – สนามบินดอนเมือง – มทร.ธัญบุรี

 • รถโดยสารประจำทาง ปอ. 538 รถสีเหลือง วิ่งระหว่างโรงพยาบาลสงฆ์อนุสาวรีย์ชัยฯ โทลล์เวย์ รังสิต – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มวิ่งรถคันแรก ราชมงคล – อนุสาวรีย์ชัยฯ เวลา 04.50 น. (จันทร์– ศุกร์) วันหยุด เริ่มเวลา 05.20 น. คันสุดท้าย ราชมงคล – อนุสาวรีย์ชัยฯ รถออกเวลา 20.00 น.

 • รถตู้ประจำทาง สายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – อนุสาวรีย์ฯ จุดจอดรถตู้โดยสาร เกาะดินแดง สาย ต. 153. ม.ราชมงคลธัญบุรี-อนุสาวรีย์ชัย เส้นทาง : ขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษก ตลอดสายไปจนถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อู่รถจะจอดตรง ข้ามฝั่งประตูสาม (คณะครุศาสตร์) ซอยพรธิสาร ให้บริการเวลา 05.30-20.00 น. ค่าโดยสาร 50 บาท

 • Taxi Meter ระยะทางจาก อนุสาวรีย์ – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 43 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 350-380 บาท โดยประมาณ ระยะทางจาก สนามบินดอนเมือง – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 23 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 195-225 บาท โดยประมาณ

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – มทร.ธัญบุรี

 • รถโดยสารประจำทาง
  • ปอ. 538 รถสีเหลือง สายอนุสาวรีย์ชัยฯ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นรถจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนด้านตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) ค่าโดยสารประมาณ 15 บาท
  • ไมโครบัส รถสีขาว-เขียว จอดรถที่ Future Park Station (จุดจอดรถตู้ข้างฟิวเจอร์พาร์ค แฟมิลี่มาร์ท) เส้นทาง : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – สำนักงานอธิการบดี – อาคารปฏิบัติการพวงชมพู (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – อาคารปฎิบัติการฯ (เรียนรวม 13 ชั้น) – อาคารเรียนภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ – ประตู 4 – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม – ประตู 3 – ตลาดนัด RMUTT WALKING STREET ค่าโดยสารประมาณ 20 บาท รถออกทุกๆ 10 นาที เดินรถเวลา 06.00 -20.00 น.
 • รถตู้โดยสารประจำทาง
  • รถตู้ประจำทางสายฟิวเจอร์ – ราชมงคล จอดรถอยู่บริเวณ Future Park Station (ข้างฟิวเจอร์พาร์ค) เส้นทาง : ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – ประตู 3 (ด้านฝั่งคณะครุศาสตร์) ค่าโดยสาร 20 บาท จากรังสิตเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินรถเวลา 05.15 – 20.00 น.
  • Taxi Meter ระยะทางจาก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 120 – 135 บาท โดยประมาณ