ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (พนักงานบริการทั่วไป)

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์นั้น
ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (พนักงานบริการทั่วไป)

1.นางสาววรรณภรณ์ คงเพ็ชร

รายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK