ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าสำเนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าสำเนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

\"\"